Financování školy

Projekt Komunitní školy Mandala je neziskový. Náklady související s jeho provozem jsou financovány pouze příspěvky jednotlivých zúčastněných rodin. Jako komunitní škola nemáme možnost získat dotace od státu. Dalším zdrojem příjmů však mohou být granty a dary.

IMG_6188

Platby za docházku dítěte pokrývají zejména odměnu průvodců, provoz objektu školy a další nutné výdaje spojené s běžným provozem školy.

Ve školním roce 2016/2017 vychází příspěvky na 5000 Kč za měsíc při docházce od 8:00 do 14:00 hodin.

na dvoře

V ceně nejsou zahrnuty obědy a školní vybavení dětí.

Jsme si vědomi toho, že výše příspěvků může být pro některé rodiny větší finanční zátěží, proto se snažíme o co nejúspornější řešení a řadu aktivit, oprav objektu školy apod. zajišťují rodiče vlastními silami.