Kroužky, družina

Každý všední den odpoledne od 13 do 18 hodin probíhá v prostorách Komunitní školy Mandala družina s programem.

Po celý školní rok nabízíme smysluplně strávené odpoledne naplněné činnostmi, které se dotýkají reálného života. Dětem pomůžeme s domácími úkoly, rodiče se po návratu domů mohou věnovat svým dětem tak, jak uznají sami za vhodné.

    IMG-20151006-WA0001

  • pobyt, relaxace a učení se v přírodě

  • seznámení se s tradicemi naší země v průběhu roku

  • povídání o aktuálních tématech, jak místních, tak světových – práce na dlouhodobých projektech (cvičení vůle a vytrvalosti)

  • přírodovědný kroužek – zkoumáme, hledáme a nacházíme souvislosti

  • hra se slovem – divadlo, pantomima, rýmování, scénky

  • řemeslná dílna, výtvarné tvoření

  • konverzace v angličtině
  • maximálně 15 dětí ve skupině

  • možnost zajistit odvod se ZŠ Stará Boleslav

  • družinu je možné návštěvovat libovolný počet dnů v týdnu

IMG-20150925-WA0005