O nás

Poznáváme a objevujeme svět s otevřeným srdcem…

Mandala – jedinečnost každého z nás pomáhá k utváření celku. Podporujeme individualitu a zároveň sociálnost dětí ve skupině.

mandala_logo_barevnePrvotním impulzem ke vzniku Mandaly byla chuť vzdělávat vlastní děti jinou cestou než je klasický přístup k učení. Záhy se ukázalo, že podobně smýšlejících rodičů je v okolí Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi více, a tak začala myšlenka Mandaly jako komunitního vzdělávání růst. Tři ženy spojil jeden společný cíl – nabídnout dětem svobodný prostor k radostnému objevování světa, zkoumání a učení se přirozeným způsobem a v souvislostech.

Založením Mandaly se tak rozšiřuje nabídka pro rodiče z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi a okolí, kteří chtějí svým dětem poskytnout možnost učit se v malém, věkově smíšeném kolektivu s individuálním přístupem a beze strachu z chybování. Děti jsou podporovány ve svých individuálních schopnostech, získávají nejen rozumové znalosti, ale také měkké dovednosti, učí se vyjadřovat své pocity, vzájemně spolupracovat, část dne tráví venku, důraz je kladen také na vnímání rytmu roku. Samozřejmostí je propojování jednotlivých předmětů, práce na dlouhodobých projektech, poznávání světa také mimo školní budovu – návštěvou muzeí, výstav, divadel a zajímavých osobností. Při vyučování naplňujeme Rámcový vzdělávací program daný školským zákonem. Ke smysluplnému uskutečňování vzdělávací koncepce, ze které Mandala vychází, přispívá ve velké míře také nezbytná vzájemná spolupráce dětí, rodičů a průvodců školy.

IMG_6213Ve sdružené škole je dítě zapsáno k domácímu vzdělávání. Veškerou odpovědnost za vzdělávání tedy přebírají rodiče. Jako velmi důležitou vnímáme sociální stránku vývoje dětí, a tak Mandala nabízí možnost pravidelného setkávání  a učení se.

Přijímáme děti od 5 do 11 let. Maximální počet dětí v naší smíšené třídě bude 18.

Mandala funguje od května 2015 jako zapsaný spolek.  Účelem Spolku je objevování a rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů dětí i dospělých, ve vnímání světa, přírody a sebe samých.

IMG_0510