Rytmus dne

7:45 – 8:30  V tento čas se scházíme v prostorách školy nebo na zahradě

8:30 – 9:30 Ranní komunitní kruh, dopolední výukový blok

9:30 – 10:00 Svačina

10:00 – 12:00 Epochové vyučování a tvůrčí činnosti

12:00  – 12:30 Vyprávění příběhu či pohádky

12:30 – 13:00 Oběd, úklid po obědě

13:00 – 14:00 Klidový režim, vyprávění, ruční práce

14:00 – 18:00 Odpolední aktivity v prostorách školy, družina

nácvik

u sochy

Každý den se děti scházejí od 8 hodin na zahradě nebo v budově školy, dle počasí. Prosíme rodiče o příchod max. v 8.15, aby se stačily děti vyběhat, sdělit si nové zprávy, naladit se. Od 8.30h. začíná ranní kruh, kde se přivítáme, zazpíváme si, sdělíme si vzájemně, co je třeba a naladíme se tématicky na to, co nám den přináší.  Poté následuje svačinka z vlastních zdrojů nebo se po domluvě postará někdo z rodičů. Po svačině se skupinka rozdělí. Mladší děti odchází do přírody nebo se věnují svým aktivitám a dětem školním začíná epochové vyučování, projektové dny jsou plánované vždy pro celou skupinu, děti mladší mají program uzpůsoben věku. Epocha trvá vždy dvě vyučovací hodiny, t.j. 90min. Tato doba je rozčleněna na práci s učebnicí, s pracovními listy a na učení se venku. Po epochovém vyučování ( matematika, český jazyk), následuje dle rozvrhu hudební, výtvarná výchova, malování forem, řemeslná dílna. Respektujeme potřeby dětí a tak je možné, že se předměty vzájemně prolnou v čase. Vyučování prvouky bude probíhat formou pracovních listů výhradně v přírodě, hlavně praktickou činností a malými projekty dětí. Každý čtvrtek děti čeká vyučování v angličtině, začneme již v ranním kruhu i pro menší děti, skupina se po svačině opět dělí. Jednou týdně je projektový den. Před obědem se všichni sejdeme u pohádky, příběhu a poté následuje oběd ve 12.30h. Každý den je určena služba, která pomáhá při mytí a utírání nádobí. Po obědě je klidový režim, menší děti mají možnost spát, větší se věnují aktivitám, jako je tkaní, malování, prohlížení knížek. Děti si rodiče vyzvedávají mezi 13.45 – 14.00h. Den pokračuje družinkou, kroužky.

IMG_6188