Vzdělávací koncepce

Objevuji, poznávám, hraji si a raduji se …

Jako velmi důležitý ve vývoji dětí vnímáme rytmus roku, V útlém věku by děti měly zůstat ve spojení s přírodou, měly by umět vnímat její rytmus a řád. Každý měsíc má svou náladu, která nás vnitřně utváří a pomáhá nám jako pomyslné schůdky postupovat dál. Vrcholem každého měsíce pro nás bude měsíční slavnost.

IMG_2163

Při vzdělávací koncepci vycházíme z principů konstruktivistické pedagogiky, při výuce prosazujeme řešení problémů ze života, tvořivé myšlení, práci ve skupinách, méně teorie a drilu, více zážitků. Velkou inspirací nám jsou také alternativní pedagogické proudy (zejména Waldorfská pedagogika, program Začít spolu, Intuitivní pedagogika, Montessori pedagogika), z nich vybíráme, co nás oslovuje a vyhovuje našim dětem.

číňani  čína

Ve vyučování naplňujeme Rámcový vzdělávací program daný školským zákonem.

Velkou část vzdělávání organizujeme projektovým způsobem tak, aby děti měly prostor pro vlastní tvořivost, fantazii a nápady, zároveň se učily organizovat svůj čas a práci. Důležitá je pro nás vzájemná spolupráce dětí a jejich nadšení. Snažíme se o získávání mezipředmětových vztahů. Materiál vzniklý v průběhu projektových dnů bude podkladem pro portfoliové přezkoušení dětí.

kostel u brany

2016_02_17_3554 2016_02_17_3586

Prvky waldorfské pedagogiky

 • Vychovává děti ve všestranně a harmonicky rozvinuté osobnosti.
 • Výuka rovnoměrně sytí pohybové, intelektuální, umělecké i sociální potřeby dětí.
 • Podpora individuálního vývoje dítěte v souladu s obecnými zákonitostmi tělesného, duševního a duchovního vývoje člověka.
 • Vysoce cení a rozvíjí spolupráci mezi dětmi, nesoustředí se na jednostrannou podporu soutěživosti.
 • Podporuje a kultivuje tvořivost dětí,malování, řemeslné dílny, dramatizace.
 • Probouzí v nich touhu po poznání a podněcuje je ke soustavnému rozvíjení vlastních schopností a dovedností.IMG_0581

Matematika dle profesora Hejného

 • Matematika, která děti opravdu baví
 • Rozvíjí logické a kritické myšlení
 • Nabádá děti ke spolupráci
 • Podporuje samostatné uvažování dětí
 • Chyby se využívají jako prostředek k učení
 • Vlastní poznatek má větší váhu než ten převzatý

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Český jazyk

 • Důležitá je pro nás zejména komunikační funkce jazyka
 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení
 • Čtení učíme genetickou metodou
 • Rozvíjení samostatného myšlení dětí a jejich zvídavosti
 • Schopnost vyjádřit svůj názor a umět ho obhájit před ostatními
 • Důraz na porozumění textu
 • Hry s jazykem a poznávání jeho rozmanitostí
 • Recitace
 • Dílny čtení

WP_20160118_012

WP_20160118_010